info@azkrmiva.cz, Tel. 420 774 425 658 (7.00-16.30)

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete
nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se,
prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR
(Nařízení o ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
Jsme společnost Pro Fit Pet s.r.o, Táboritská 880/14, Praha 3, 13000 . Vaše osobní údaje
zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým
účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se
zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás
kontaktovat na e-mail: info@azkrmiva.cz
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a
tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o
ochraně osobních údajů a GDPR
Rozsah osobních údajů a účely zpracování zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte
sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, nezbytně
potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do shopu, atd, dodání zboží. ● vedení
účetnictví Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-
mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání
obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť
důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě
vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme
zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro
remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze
samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Cookies
Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se
na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti
webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem
správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráníme osobní údaje v maximální možné míře
pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako
kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická
a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám K vašim osobním údajům mají přístup naši
zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními
silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my
na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: doplňte podle sebe SmartSelling a.s.
(SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil) Facebook Google účetní firma…
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění
a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na
zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@happydog.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 7 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve
strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 14 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).
Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém
případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích
zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 7 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené
daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny
takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme
informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji
nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření
informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty

a službami vám zasílám/e jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.
Mlčenlivost Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních
údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho
souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2022 a nahrazují předchozí Ochranu
osobních údajů, kterou najdete.